TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ (THẲNG, NGHIÊNG)

 

Thông số đầu vào:

  • công suất P1 , kW (hoặc mômen xoắn T1 , Nmm;
  • số vòng quay 1 n , vg/ph;
  • tỷ số truyền u.

1. Chọn vật liệu chế tạo bánh răng, phương pháp nhiệt luyện, tra cơ tính vật liệu như: giới hạn bền, giới hạn chảy, độ rắn vật liệu (suy ra giới hạn mỏi).

2. Số chu kỳ làm việc cơ sở.

[katex]N HB HO = , [/katex]