by ngoquocvinh ngoquocvinh No Comments

Phân loại theo vi trí các trục

Phân loại theo sư phân bố các răng

Phân loại theo phương răng so với đường sinh

Phân loại theo chiếu nghiêng của răng

Phân loại theo biên dạng răng

  1. Novikov Gears:  Novikov Gears (hoặc Non-circular Gears) có hình dạng răng không theo các chuẩn hình tròn hoặc theo dạng hình xoắn. Hình dạng của răng Novikov được thiết kế để đạt được các hồ sơ chuyển động cụ thể hoặc các chức năng.
  2. Cycloidal Gears: Cycloidal gears có hình dạng răng theo hình dạng của chuỗi cycloid. Điều này tạo ra một chuyển động đều và mịn màng, giảm tiếng ồn và rung lắc so với bánh răng tròn. Các loại bánh răng cycloidal thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu chuyển động mịn màng và ít tiếng ồn.
  3. Thân Khai (Epicycloid và Hypocycloid): Thân khai là hình dạng mà điểm trên mép của một bánh xe tròn hoặc bánh răng di chuyển trên một đường cong cố định hoặc bên trong một hình tròn. Epicycloid là khi điểm di chuyển ở bên ngoài hình tròn, trong khi hypocycloid là khi điểm di chuyển bên trong hình tròn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *